Vanliga frågor

Vanliga frågor om bildandet av Torna Hällestad AB

F: Är det fortfarande möjligt att köpa aktier i bolaget?
S: – Ja, på bolagsstämman beslöt vi att styrelsen kan emittera aktier under det kommande året så det går fortfarande bra att bli del av vårt gemensamma projekt. Ett formulär kommer inom kort upp här. Under tiden går det bra att kontakta Jens Formare för information.

F: Måste man bo i Torna Hällestad för att bli aktieägare?
S: – Nej. Vi inser att det är mest intressant för oss som bor här, men även folk som har anknytning till byn eller helt enkelt tycker att det är en bra idé är välkomna att investera i bolaget.

F: Varför ska vi bilda ett aktiebolag för att få en butik i byn?
S: – Butiksfastigheten är utlagd till försäljning och vem som helst får köpa den. Om vi som bor i byn vill kunna styra vad som händer i huset måste vi ta kontroll över fastigheten först. Bästa sättet att både säkra att huset fortsätter vara en kommersiell fastighet och att det finns ett brett engagemang för en ny butik i byn är att bilda ett fastighetsbolag i form av AB, med målet att så många som möjligt i byn köper in sig i bolaget. Ett så spritt ägande i byn som möjligt är önskvärt. AB-formen gör det enklare att få transparens i bolaget, det blir lättare att sälja sin andel om man t ex ska flytta från byn, och bolagsformen är troligen den mest fördelaktiga när man ska diskutera finansiering med banken.

F: Ska aktiebolaget driva den nya butiken?
S: – Nej, bolaget ska bara äga och förvalta fastigheten och fungera som hyresvärd till en fristående aktör som vill driva butiksverksamhet, samt till andra verksamheter som bedöms som lämpliga för huset och fördelaktiga för byn.

F: Är en investering i aktier i bolaget egentligen att betrakta som en ren donation?
S: – Nej, enligt den investeringskalkyl som tagits fram ska aktieinnehavet inom nåt år kunna generera en årlig avkastning i nivå med en hygglig sparränta, förutsatt att verksamheten går som det är tänkt – det är dock som med alla aktieaffärer inget som går att garantera till etthundra procent. Men om bolaget äger en fastighet finns ju en säkerhet så risken att förlora hela insatsen är liten.

F: Det känns dyrt att köpa aktier, kan vi inte bara fortsätta att handla maten i Dalby?
S: – I relation till den faktiska värdeminskningen på allas våra hus som den försämrade servicen i byn torde leda till så är den investering som skulle behövs från varje hushåll i själva verket inte stor. Om ekonomin inte tillåter köp av en hel aktiepost à 30.000 kr går det att teckna sig för mindre belopp.

HÅLL DIG UPPDATERAD MED VÅRT NYHETSBREV!

Annonser