THFAB

Den 26 maj bildade vi Torna Hällestad Fastighets AB. Vi är ca 120 aktieägare som representerar mer än hälften av Torna Hällestads hushåll som tycker att det är viktigt att vi har en butik i byn, och det är det vi arbetar mot.

På bolagsstämman valdes en styrelse som består av följande personer:
Per Lindström (som på första styrelsemötet valdes till ordförande.)
Jens Formare (sekreterare)
Ursula Lindström
Ola Mattisson
Staffan Landin

Suppleant i styrelsen är:
Per Anders Hjort

Vill du komma i kontakt med styrelsen maila oss på thfastab@gmail.com eller kontakta Jens direkt på jens@villahillerod.se eller 046-53341.

Vi har också en grupp på facebook där du är välkommen att diskutera allt möjligt som rör fastigheten.

HÅLL DIG UPPDATERAD MED VÅRT NYHETSBREV!

Annonser