Aktieägare

Här nedan publicerar vi en lista på alla som betalt in hela summan för sina aktier. Har du betalt och inte hittar ditt namn här nedan så hör av dej till Jens, jens@villahillerod.se

Vi kommer inom kort också att ordna så att alla aktieägare får ett sånt här snyggt aktiebrev att skryta med.
aktiebrev_litet

 

 

 

 

 

 

 

 
Här är alla som betalt
Alexander Agrell
Alexandra Lindgren Kajouki
Alf Rosdahl
Anders Larsson
Anders Dahl
Anders Dellsson
Anders Lundahl
Anders Nåfält
Andreas Malmqvist
Anette Larsson
Ann Eftring
Anna Pergeman
Anne Rydén
Birger Hedén
Boel Berghe
Carin Gullberg
Carin Hamn
Carl von Friesendorff
Catarina Ståhl
Charlotte Möller
Christel Bengtsson
Clara Lindström
David Holmberg
Elisabeth Eriksson
Elisabeth Malder
Erling Jonsson
Erling Mårtensson
Eva Broms
Eva Olsson
Eva Rambech
Eva Sjöstrand
Eva-Lena Brönmark
Fredrik Innings
Gunilla Persson
Gunnilla Garmer
Gustav Wingren
Hans Garmer
Hans Hylén
Hans Kjaersgaard
Helena Bengtsson
Helena Överengen
Helle Christensen Hjort
Hjalmar Dahm
Håkan Eftring
Håkan Wallander
Jenny Groothuis
Jens Malmberg
Jep Agrell
Joakim Edgren
Joakim Lindhé
Joel Hjort
Johan Quensel
Jonas Lundberg
Jonas Morän
Jörgen Esbjörnsson
Jörgen Lundgren
Kaj Wirenbook
Karin Christiansson
Katarina Jacobsson
KC-Ranch KC-Ranch
Kristina Garmer
Lars Göran Johansson
Lars Rylander
Lars-Erik Hultgren
Lasse Lindsjö
Lastow Consulting AB
Leif Johansson
Lena Hedén
Licke Lewis
Linda Wångmar Lindhagen
Linda Öste Sabouné
Margareta Melin
Margaretha Nåfält
Maria Lundahl
Marianne Brogren
Mart Käsper
Martha Duenas Loza
Michael Tapper
Mikael Olsson
Nilla Härdig
Olle Anderbrant
Per Lindström
Per-Anders Hjort
Per-Olof Eriksson
Pernilla Håkansson
Pernola Management AB
Peter Frodin
Peter Valeur
Rachel Muheim
Rebecca Laserna
Ronny Pettersson
Selma Lindström
Siv Bengtson-Lindsjö
Stefan Billing
Stina Svensson Ecounomou
Susanna Riebe
Sven Olsson
Sven Sjövall
Tapio Salonen
Thomas Corcoran
Thomas B Johansson
Thornberg-Bailey AB
Tomas Kempe
Tommy Bengtsson
Torbjörn Malder
Torny Eriksson
Ulf Olsson
Ulf Wångmar
Ulrika Odin
Ulrika Ryan
Urban Gullberg
Ursula Lindström
Wirtén Media Service AB
Åke Särbäck
Åsa Quensel Ahnfelt

Annonser