THFAB – Torna Hällestad Fastighets AB – är ett lokalt fastighetsbolag vars främsta uppgift är att äga och förvalta den fastighet som varit butik sedan 1867.

Högsta prioritet är att få tillbaka en butik, men vi kan också fylla huset med andra verksamheter och hyresgäster.

Just nu, juni 2013, är vi ca 120 aktieägare som engagerat sig, men vi hoppas fortfarande på att bli fler.

Bakgrund
I december 2012 stängdes lanthandeln Villes och det drabbade alla oss som bor i Torna Hällestad. Att kunna veckohandla eller bara köpa en liter mjölk utan att behöva ta bilen är livskvalitet. En matbutik är dessutom både en social mötesplats och en viktig pusselbit för att locka fler att bosätta sig i byn.

​Med försämrad service hotas byns långsiktiga utveckling. Om färre väljer att flytta till Torna Hällestad sjunker marknadsvärdet på fastigheterna i byn, och på sikt kan minskad inflyttning även betyda att förskolornas och skolans existens är i fara.

Därför samlades en grupp bybor för att diskutera vad som kunde göras. Vi kom fram till att bilda ett bolag som kunde köpa fastigheten och därmed säkra huset som kommersiell lokal vilket också kunde möjliggöra en ny butik. Vi kallade till möte en söndagskväll i kyrkan och blev ganska förvånade när 140 personer dök upp.
kyrkomöte
Sedan dess har det rullat på och i maj bildade vi bolag efter att ha samlat in 1,8 miljoner kronor och förhandlat fram ett pris på fastigheten till 3 miljoner kronor.

Nu är husköpet klart och den 15 augusti tar vi över. Då är första steget avklarat och jobbet med att hitta hyresgäster har redan börjat.